PSPNEWSผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ”คนเก่งของเรา” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 🏆

ขอแสดงความยินดีกับ”คนเก่งของเรา” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 🏆การแข่งขันการอบรมและแข่งขัน Fabrication Lab ปี 2566 การควบคุมแขนกลและสายพานลำเลียง ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา