PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศโครงการตัดผมฟรี โดยคณะกรรมการผู้ปกครอง และช่างจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ รูปภาพเพิ่มเติม

05-02-2567 ภาพบรรยากาศโครงการตัดผมฟรี โดยคณะกรรมการผู้ปกครอง และช่างจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ
รูปภาพเพิ่มเติม